Search This Blog

Thursday, 27 June 2013

Perubatan Tradisional dan Komplimentari




Apa itu perubatan tradisional dan komplimentari?

Perubatan tradisional dan komplimentari (PT&K) adalah cara rawatan alternatif yang melengkapkan perubatan moden. Antara yang termasuk di dalam kategori ini adalah:

 1. Perubatan tradisional Melayu

     - Perubatan herba

     - Urut

     - Bekam

2. Perubatan tradisional Cina

    - Akupuntur dan Moxa

    - Perubatan Herba

    - Tuina

    - Qigong

3. Perubatan tradisional India

    - Ayurveda

    - Siddha

    - Unani

    - Yoga

4. Perubatan Islam

5. Homeopati

6. Amalan berasaskan manipulatif

    - Kiropraktik

    - Osteopati

    - Urut Terapeutik

    - Terapi Spa

    - Refleksologi

    - Urut Thai

    - Urut Bali/Jawa

    - Urut Swedish

    - Urut Shiatsu

    - Aromaterapi


7. Perubatan tenaga

    - Terapi Getaran Warna

    - Perawatan Kristal

    - Reiki

    - Aurametafizik

    - Roaha

    - Bach Flower

    - Fitibiofizik

8. Terapi Minda, Jasad dan Rohani

    - Hipnoterapi

    - Psikoterapi

9. Amalan berasaskan biologi

   - Terapi Nutrisi

   - Naturopati

 
Amalan perubatan yang tersebut di atas diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM). melalui Bahagian Perubatan Tradisional dan Komplementari (BPTK). BPTK berperanan untuk memastikan mutu amalan PT&K menepati standard yang ditetapkan dengan memastikan:

1. semua pengamal PT&K (mengikut kepada keperluan Akta) adalah berdaftar di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) dan mematuhi setiap undang-undang dan peraturan-peraturan di Malaysia.

2. pemeriksaan dijalankan ke atas premis yang menyediakan rawatan/perkhidmatan PT&K dan perundangan

3. menyelaraskan amalan PT&K dengan membangunkan garispanduan amalan PT&K

4. menjalankan penyelidikan untuk meningkatkan pembuktian saintifik amalan PT&K.

5. memastikan pengamal-pengamal PT&K mencapai kelayakan yang dikehendaki dan memastikan kualiti perkhidmatan yang diberi oleh pengamal tercapai.

6. menggalakkan pelancongan kesihatan

Amalan-amalan yang tersebut di atas juga boleh dipelajari secara formal (peringkat sijil, diploma dan ijazah) di institusi pengajian tinggi swasta di dalam dan luar negara.

No comments:

Post a Comment